Ohlasy spotřebitelů

Máte pozitivní či negativní zkušenost s výrobky anebo službami, kterým byla přiznána značka Životnost PLUS? Chcete se o tuto zkušenost podělit?

V sekci Přiznané značky kvality klikněte zde na buňku "detail/komentáře" v posledním sloupci u vámi vybraného výrobku anebo služby, a vedle historie dosavadní diskuze se vám otevře i možnost "přidat komentář".

Máte zkušenost s životností nějakého konkrétního výrobku? Porouchal se vámi anebo lidmi ve vašem okolí zakoupený výrobek např, krátce po uplynutí záruční doby? "Viděli" jste nějaké kazítko na vlastní oči nebo jste přesvědčeni, že výrobce záměrně zkracuje životnost prodávaného zboží?

Napište nám o tom na: scs@konzument.cz

Na základě vašich podnětů doplňujeme své záměry, které chceme ve vztahu k životnosti výrobků prosazovat. Aktuální seznam opatření, na která se soustředíme je zde:

  • dostupnost náhradních dílů za „rozumnou“ cenu po dobu životnosti výrobku;
  • dostupnost základní technické dokumentace (jako např. výkresů apod.) výrobku, a to již při prodeji (jako součást dokladů k výrobku nebo na webu daného výrobce apod.).

Přispějte nám i vy svými podněty...

 

Na tomto místě uvádíme po dohodě s pisateli i ukázky dopisů nebo jejich částí, ve kterých nás o svých zkušenostech již o konkrétních potížích s životností výrobků informujete

V srpnu 2018 se na nás obrátil spotřebitel ze Slovenska, který nás informoval o své zkušenosti s tiskárnou Canon a s reakcí slovenských úřadů na jeho podnět. Dopis s vyloučením osobních údajů přikládáme zde. I když tentokrát nemůžeme přímo pomoci, i uvedení takovýchto případů povede nepochybně k postupnému zlepšení tržního prostředí a k lepší opravitelnosti výrobků.

I po našem vystoupení v ČT v pořadu zaměřeném na životnost výrobků (červenec 2017, zde) se na nás se svými zkušenostmi a podněty obrátila celá řada diváků. Z dotazů a vyjádření vybíráme dvě:

Pan Zdeněk je právník, který se na SČS obrátil se zkušeností o dostupnosti (resp. nedostupnosti) drobného náhradního dílu (těsnění) k čerpadlu v bazénu (dodavatel: společnost Albixon). Výrobce doporučil zakoupit nové čerpadlo za 10.000 Kč. Těsnění stojí 85 Kč. Dopis - zde.

Pan Thomas je osoba s hlubokými praktickými zkušenostmi ohledně oprav elektrospotřebičů a elektrotechniky. Ve svém podkladu, který nám ve dvou dopisech v reakci na naše vystoupení zaslal, podrobně popisuje zkušenosti s kazítky ve výrobcích, založených obvykle na konstrukčních nedostatcích. A přichází i s mnoha nápady na řešení... Vřele doporučujeme! - zde.