Kritéria pro přidělení značky kvality ŽIVOTNOST PLUS

Kritéria pro udělení značky vyvinulo SČS a v procesu jejich vývoje je konzultovalo s více partnery pro zavedení této značky, a to zejména s Hospodářskou komorou. Základními kritérii pro výběr jsou:

  • Deklarovaná životnost, formou přímé deklarace životnosti v jednotce času nebo v cyklech používání, anebo náhradním vyjádřením životnosti
  • Srozumitelnost a transparentnost podmínek deklarované životnosti  
  • Související informace výrobce anebo prodejce o výrobku (např. formou dobrovolných značek kvality apod.)
  • Pohledy a názory českých spotřebitelů na přístup výrobce k životnosti výrobků

Podrobnější informace ke kritériím pro udělení značky najdete zde.