Češi se neshodnou, zda lze nahradit výrobu elektřiny z klasických zdrojů

Mínění o nahraditelnosti klasických zdrojů v šetření vyjádřila zhruba polovina (47 pct) oslovených, naopak více než dvě pětiny (42 pct) občanů ve výzkumu vyjádřily opačný názor, že klasické zdroje nahradit nelze.

Češi se neshodnou na tom, zda je možné nahradit výrobu elektřiny z klasických zdrojů, jako jsou tepelné elektrárny spalující uhlí nebo plyn, jaderné elektrárny či velké přehradní vodní elektrárny, výrobou elektrické energie z větrné energie, slunečního záření nebo ze spalování biomasy.

Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

více v článku zde

zavřít

19. 11. 2021 12:03