Udržitelná spotřeba při nákupu potravin

Dne 25. listopadu 2021 jsme s podporou Rady kvality ČR uspořádali kulatý stůl a debatu zainteresovaných stran na téma potravinového odpadu a plýtvání. Více informací k tématu najdete i v přiložené tiskové zprávě.

Tato debata byla velmi zajímavá a jasně ukázala, že je o toto téma u nás na straně soukromého sektoru zájem, a mimo jiné přispěla i k výměně příkladů dobré praxe a zkušeností, jak lze na jednotlivých úrovních potravinově dodavatelského řetězce možná opatření a doporučení k omezení plýtvání potravinami naplňovat.

Program včetně záznamu z celé akce najdete na našich stránkách:

zde

zavřít

29. 11. 2021 09:10