Zúčastnili jsme se..

Dne 23.4.2021 proběhl za naší účasti Spotřebitelský dialog

Každoroční akce, kterou uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Evropskou komisí, je setkáním představitelů Evropské komise s odborníky a veřejností z daného členského státu, které se věnuje aktuálním otázkám ochrany spotřebitele.

Letošním tématem byla digitální a zelená transformace EU, a účastníkem panelu k zelené transformaci pak byl i Mgr. Viktor Vodička, ředitel SČS.

Níže proto uvádíme teze, které jsme slíbili uveřejnit a ze kterých jsme na Spotřebitelském dialogu v rámci našeho vystoupení vycházeli.

Je také potěšující, že i veřejnost reagovala kladně, a na dvě položené otázky v otevřené diskusi k zelené transformaci dala jasné odpovědi:

1) Pomohou informace a mobilní aplikace vybrat šetrné produkty?
81 % ano, 0 % ne a 19 % nevím

2) Potřebujeme další opatření proti tzv. greenwashingu?
76 % ano, 6 % ne a 18 % nevím

Za možnost prezentovat naše stanoviska na této akci k zelené transformaci děkujeme.

Teze SČS k zelené transformaci

zavřít

03. 05. 2021 14:21