Evropská komise zjistila greenwashing u 42 pct online prodávaných produktů

Podle nedávného monitorovacího průzkumu přitom považovalo 78 pct spotřebitelů při nákupu pravděpodobný dopad domácích spotřebičů na životní prostředí za velmi důležitý nebo poměrně důležitý.

Vnitrostátní orgány se tak spojí s dotčenými společnostmi, aby je upozornily na zjištěné problémy a v případě potřeby zajistily jejich nápravu. Výsledky této kontrolní akce budou také podkladem pro posouzení dopadů, které bude vypracováno pro nový legislativní návrh na posílení postavení spotřebitelů v rámci uskutečnění ekologické transformace, který byl oznámen v novém programu pro spotřebitele.

zde

zavřít

12. 03. 2021 10:39