Nová značka kvality, nová informace pro spotřebitele

Životnost PLUS - značka, která spotřebitele informuje o délce životního cyklu výrobku deklarované výrobcem

Sdružení českých spotřebitelů přichází s novou značkou kvality. Zviditelňuje výrobky a služby, které deklarují životnost výrobku, která splňuje očekávání spotřebitele. Značka sama není garancí životnosti. Upozorňuje ale na výrobky, pro které výrobce životnost deklaruje. Přiznání značky je procesem, ve kterém jsou ovšem nezávislou komisí ověřena splnění čtyř kritérií, včetně kredibility výrobce a dostupných názorů spotřebitelů na výrobce a jeho výrobek či výrobky.
Dne 15. 12. 2016 se značka prvně prezentuje prostřednictvím médií širší veřejnosti, a zveřejňuje se prvních sedm přidělených značek. Podrobněji v tiskové zprávě.

přílohy:

zavřít

15. 12. 2016 10:43