Spotřebitel a životnost výrobků

Spíše okrajově je zatím mediálně zviditelňován problém, který ovšem spotřebitelé vnímají velmi citlivě, a tím je životnost výrobků.

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) podporuje nástroje, které přispívají ke zlepšení důvěry ve funkci vnitřního trhu. Problematika životnosti výrobků se přitom týká oblasti technické, obchodní, normativní, vzdělávací a informační. Naším cílem je podpořit zejména informační složku. Prioritně tak preferujeme zaměření na ekonomické zájmy spotřebitele s ohledem na kvalitu výrobků, a to v tom nejširším smyslu tohoto pojmu i konkrétně ve vztahu k funkčnosti a spolehlivosti výrobků.

Téma spolehlivosti a životnosti výrobku chceme zviditelnit pomocí samoregulačních nástrojů a prostřednictvím speciálně k tomu účelu zavedené značky kvality ŽIVOTNOST PLUS. Pro více informací k tématu a kampani Opravme Česko se podívejte i na naši publikaci zde

Přiznávání značky kvality ŽIVOTNOST PLUS je naplňováním cíle Sdružení českých spotřebitelů zviditelnit výrobce, kteří životnosti produktu věnují zvýšenou pozornost a kteří ji deklarují vhodnou a srozumitelnou formou.

Naše značka tak není pro spotřebitele potvrzením či dokonce převzetím garance za životnost daného výrobku, ale vodítkem pro jeho rozhodování, jaké zboží si zakoupí, a především oceněním za takový počin na straně výrobce, prodejce nebo poskytovatele vybraných služeb.

Poslední úprava stránek : 6. 10. 2020 14:17